Skip to content

 

Khao Hin Lek Fai Huahin

เขาหินเหล็กไฟ หัวหิน

Category : Mountain

เขาหินเหล็กไฟ หัวหิน

เขาหินเหล็กไฟ หัวหิน

สถานที่ท่องเที่ยวหัวหิน ที่สามารถชมทิวทัศน์บรรยากาศของเมืองหัวหินได้โดยรอบ ซึ่งเขาหินเหล็กไฟ เป็นอีกสถานที่ยอดฮิตของหัวหิน ที่นักท่องเที่ยวมักมาถ่ายรูปทิวทัศน์ ซึ่งเขาหินเหล็กไฟนี้มีความสูงถึง 171 เมตร และบนเขานั้นยังมีการจัด ตกแต่งสวนไม้ให้ได้เดินชม และสวนออกกำลังกายให้กับนักท่องเที่ยวอีกด้วย ซึ่งจุดชมวิวของเขาหินเหล็กไฟ หัวหินนั้นมีทั้งหมด 6 จุดด้วยกัน โดยจุดยอดฮิตสำหรับการชมวิวของหัวหินนั้นจะอยู่ที่ จุดที่ 5 และ 6 เพราะมีระเบียงยื่นออกไปจากตัวเขาให้ได้ชมบรรยากาศกันอย่างเต็มที่ และยังสามารถเห็นชายหาด ท้องทะเลของหัวหินอย่างชัดเจนที่สุด อีกทั้งบนยอดเขาหินเหล็กไฟ ยังเป็นที่ประดิษฐานพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ซึ่งหันพระพักตร์ทอดพระเนตรลงไปยังตัวเมืองหัวหินอีกด้วย


ATTRACTION DETAILS

สถานที่ตั้ง เขาหินเหล็กไฟ หัวหิน

ADDRESS : หัวหินซอย 70 ถนนชมสินธุ์ ตำบลหัวหิน  อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

EXPENSES : -

TELEPHONE : -

WEBSITE : -