Skip to content

 

Huahin Elephant Village

หมู่บ้านช้างหัวหิน

Category : Attractions

Huahin Elephant Village หมู่บ้านช้างหัวหิน

Huahin Elephant Village หมู่บ้านช้างหัวหิน

"หมู่บ้านช้างหัวหิน" สถานที่ท่องเที่ยวหัวหินที่อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองหัวหินมากนัก หมู่บ้านช้างหัวหินเป็นหมู่บ้านช้างเพียงแห่งเดียวของประจวบศีรีขันธ์ ภายในของหมู่บ้านช้างหัวหินแห่งนี้มีช้างคอยบริการให้นักท่องเที่ยวเข้าชม และให้อาหาร พร้อมนั่งเที่ยวชมป่าเขา น้ำตกในหัวหิน กว่า 20 เชือก ช่วงหัวค่ำของหมู่บ้านช้างหัวหินจะมีการจัดแสดงช้าง โชว์วาดภาพ เล่นดนตรี ฯลฯ พร้อมกับมีการบริการอาหารแบบไทยล้านนา และอาหารพื้นเมืองของหัวหิน พร้อมอาหารหวานที่เป็นที่นิยมของชาว อ.หัวหิน


ATTRACTION DETAILS

สถานที่ตั้ง หมู่บ้านช้างหัวหิน

OPEN-CLOSE : 8.00-18.00 น.

ADDRESS : บ้านเขาน้อย ต.หัวหิน อ.หัวหิน

EXPENSES : -

TELEPHONE : -

WEBSITE : -

 

ที่พักพูลวิลล่า
ฝ่ายขาย
สอบถามที่พัก
Line Official