Skip to content

 

Sapanpla Huahin

สะพานปลาหัวหิน

Category : Beach

สะพานปลาหัวหิน Sapanpla Huahin

สะพานปลาหัวหิน Sapanpla Huahin

สถานที่ท่องเที่ยวหัวหิน สะพานปลาหัวหิน สถานที่ชมวิวทิวทัศน์บริเวณชายหาด และท้องทะเลของหัวหินที่มีสะพานทอดยาวออกไปในทะเลหัวหิน ซึ่งสะพานปลาหัวหินนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2514 สะพานปลาหัวหินเป็นมุมยอดฮิตที่นักท่องเที่ยวที่ได้มาหัวหินนิยมมาชมวิวทิวทัศน์ของหาดหัวหิน ซึ่งสะพานปลาหัวหินแห่งนี้ยังเป็นสถานที่เทียบเรือประมงของหัวหิน และขนของทะเลสดเพื่อที่ขนส่งเข้าไปยังตัวเมืองหัวหินอีกด้วย ซึ่งสามารถซื้ออาหารทะเลได้ในราคาถูก ซึ่งบริเวณรอบๆของสะพานปลาหัวหินแห่งนี้ ยังมีร้านอาหารหัวหินให้ได้ลองชิมกันมากมายหลากหลาย ซึ่งสามารถทานอาหารและชมวิวทิวทัศน์ของหาดหัวหินพร้อมๆกันได้อีกด้วย


ATTRACTION DETAILS

สถานที่ตั้ง สะพานปลาหัวหิน

OPEN-CLOSE : -

ADDRESS : หัวหินซ.55 ถ.เพชรเกษม หัวหิน อ.หัวหิน

EXPENSES : -

TELEPHONE : -

WEBSITE : -